Rada programowa

włącz .

Nad merytorycznym poziomem nadsyłanych do druku prac czuwać będzie Rada Naukowa dodatku Optyka – Nauka w składzie:

Ryszard Naskrecki Robert Iskander Henryk Kasprzak 02
Prof. dr hab.
RYSZARD NASKRĘCKI
(Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu)
Dr hab. inż.
D. Robert ISKANDER
(Politechnika Wrocławska)
Prof. dr hab.
HENRYK KASPRZAK
(Politechnika Wrocławska)

 

Andrzej Kowalczyk Marek Kowalczyk Bogdan Miskowiak 02
Prof. dr hab.
ANDRZEJ KOWALCZYK
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu)
Dr hab.
MAREK KOWALCZYK-
HERNANDEZ

(Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab.
BOGDAN MIŚKOWIAK
(Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu)

 

ANNA MARIA AMBROZIAK
Dr n. med.
ANNA MARIA AMBROZIAK
(Centrum Okulistyczne Świat Oka,
Uniwersytet Warszawski)

Rada korzystać będzie także z pomocy zewnętrznych recenzentów.