Eksploracja danych optometrycznych w środowisku R, cz. II

włącz .

OPTYKA 5/2023

Eksploracja danych optometrycznych w środowisku R, cz. II

Dr n. fiz. Robert Szuba, mgr Ewa Liberacka

Wstęp

Opieka zdrowotna w większości krajów rozwija się w bardzo szybkim tempie. Skutkiem tego dynamicznego rozwoju jest generowanie ogromnej ilości danych. Pochodzą one m.in. z dokumentacji medycznych prowadzonych od urodzenia, zawierających często szczegółowe wyniki badań, opis chorób oraz historię stosowanych leków, raportów administracyjnych oraz wyników analiz porównawczych. Natomiast samo gromadzenie danych nie wykorzystuje w pełni potencjału wiedzy ukrytej w takich zbiorach.