Eksploracja danych optometrycznych w środowisku R, cz. I

włącz .

OPTYKA 4/2023

Eksploracja danych optometrycznych w środowisku R, cz. I

Dr n. fiz. Robert Szuba, mgr Ewa Liberacka

Wstęp

Intensywny rozwój technologii informatycznych, które umożliwiają cyfryzację i archiwizację danych medycznych, pozwala na ciągłe powiększanie baz danych o kolejne, ogromne zasoby informacji dotyczących zdrowia [1]. Według szacunków obecnie, około 30% światowych danych jest generowanych przez sektor opieki zdrowotnej [2]. Gromadzenie danych wiąże się również z optometrią. Podczas badań optometrycznych i związanych z nimi rozmaitych pomiarów dotyczących narządu wzroku, każdorazowo dokumentowane są liczne informacje i parametry. Obok zagadnienia samego magazynowania danych, równie istotną kwestią są metody ich przetworzenia, które pozwolą w pełni wykorzystać ich potencjał.