Polecamy

HOYA platynowym sponsorem IV Sympozjum „VisPEP 2024”

włącz .

Firma HOYA Lens Poland została platynowym sponsorem konferencji International Symposium on Visual Physiology, Environment and Perception “VisPEP 2024”. Wydarzenie odbędzie się po raz czwarty, tym razem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w dniach 15 – 17 marca.
Konferencja stanowi wspólną inicjatywę naukowców z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski, prowadzących badania w zakresie szeroko rozumianej nauki o widzeniu, mającą na celu zwiększenie rozpoznawalności i propagowanie osiągnięć nauk o wzroku w naszym regionie. Celem Sympozjum jest wspieranie współpracy i komunikacji pomiędzy specjalistami z zakresu optometrii, kontaktologii, optyki okularowej i okulistyki.

Główna tematyka sympozjum to:
• Badania kliniczne w optometrii (przypadki kliniczne, diagnostyka i leczenie)
• Fizjologia wzroku (akomodacja, ruchy obuoczne i jednooczne oka, fizjologia źrenicy)
• Środowisko (oświetlenie, zmęczenie wzroku, technologia bodźców wzrokowych)
• Percepcja wzrokowa (uwaga wzrokowa, postrzeganie kolorów, widzenie przestrzenne).

Wśród potwierdzonych wykładowców znaleźli się m.in.: prof. Bruce Evans (Institute of Optometry, Londyn, Wielka Brytania), prof. Rigmor Baraas (University of South-Eastern, Norwegia), dr Krzysztof Petelczyc (Politechnika Warszawska) oraz prof. Julie-Anne Little (Ulster University, Wielka Brytania).

Sympozjum odbędzie się w formule hybrydowej. W imieniu organizatorów zapraszamy do rejestracji.
https://vispep2024.mk-events.pl/registration/
https://acko.uw.edu.pl/vispep-2024

Aktualności

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all