Wymogi dotyczące przygotowania manuskryptu

włącz .

Przesłany manuskrypt powinien zawierać:

1. Tytuł

2. Imiona i nazwiska oraz afiliacje wszystkich autorów

3. Krótkie streszczenie całości w języku polskim i angielskim (każde nie więcej niż 200 słów)

4. Tekst właściwy podzielony śródtytułami na cztery części (wstęp, materiał i metody, wyniki z dyskusją, wnioski) i kończący się spisem cytowanej literatury (nie więcej niż 15 pozycji według kolejności cytowania w pracy i według wzoru: nazwiska autorów, tytuł pracy, tytuł czasopisma, rok wydania, numer strony początkowej).

5. W przypadku pracy zawierającej wyniki badań na ludziach, zgodę komisji bioetycznej na takie badania.

 

Prace powinny być przygotowane:

1. Starannie

2. Zgodnie z zasadami pisowni polskiej, ze szczególną dbałością o komunikatywność i polskie nazewnictwo

3. Ilustracje powinny być numerowane i podpisane oraz załączone w oddzielnych plikach graficznych (JPG, TIF i EPS – redakcja NIE PRZYJMUJE plików CDR), o rozdzielczości 300 dpi i podstawie minimum 10 cm.

4. Całkowita objętość manuskryptu nie powinna przekraczać w przypadku prac oryginalnych oraz artykułów przeglądowych 20 tys. znaków (bez spacji).

5. Prace przyjmujemy WYŁĄCZNIE w pliku doc programu WORD.

6. Tabele przyjmujemy WYŁĄCZNIE w pliku xls programu EXCEL.

7. Wykresy przyjmujemy WYŁĄCZNIE w pliku xls programu EXCEL.

 

Nadesłane prace będą kierowane przez Radę Naukową działu Optyka – Nauka do niezależnych recenzentów, a ostateczną decyzję o akceptacji artykułu do druku lub o jego odrzuceniu podejmować będzie Rada.

W przypadku zakwalifikowania artykułu do druku, autor (pierwszy autor) otrzyma tekst do korekty, którą powinien wykonać w wyznaczonym terminie i odesłać pracę z poprawkami na adres wydawnictwa:

Redakcja „Optyki”
ul. Walecznych 36 lok. 1
03-916 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redakcja „Optyki” zastrzega sobie prawo opatrzenia publikowanych prac komentarzem redakcyjnym oraz do wprowadzenia zmian redakcyjnych w tekście.

Należy pamiętać, że autorzy artykułów i badań doświadczalnych prowadzonych na ludziach powinni uzyskać zgodę Komisji Etycznej, a autorzy artykułów i badań doświadczalnych prowadzonych na zwierzętach powinni również uzyskać zgodę odpowiedniej komisji etycznej. Powyższe zgody należy dołączyć do materiałów przekazywanych do redakcji „Optyki”.

Na wszystkie pytania odpowie:

Magdalena Lis

Magdalena Lis
redaktor naczelna
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.