Reklama

Terminarz wydawniczy

Terminarz wydawniczy 2019

Numer

Zamówienie 
reklamowe,
materiały
do artykułów

Aktualności Zamknięcie numeru;
reklamy 
do druku,
ogłoszenia drobne

Udostępnienie
wersji
elektronicznej

Wysyłka prenumeraty
1(56)2019 10 stycznia 20 stycznia 25 stycznia 5 lutego 10 lutego
2(57)2019 10 marca 20 marca 25 marca 5 kwietnia 10 kwietnia
3(58)2019 
10 maja 20 maja 25 maja 5 czerwca 10 czerwca
4(59)2019 10 lipca 20 lipca 25 lipca 5 sierpnia 10 sierpnia
5(60)2019 10 września 20 września 25 września  5 października 10 października
6(61)2019 10 listopada 20 listopada 25 listopada 5 grudnia 10 grudnia

Cennik reklam

1 strona spad Polowa strony jedna trzecia strony poziom jedna trzecia strony pion jedna czwarta strony
1 strona na spad*
230x300 mm
3 800 PLN

1/2 strony
197x128 mm
2 400 PLN

1/3 strony
197x83 mm
1 900 PLN
1/3 strony
60x255 mm
1 900 PLN
1/4 strony
197x64 mm
1 500 PLN
1 strona plus skrzydelko spad   1 strona plus dwustronne skrzydelko spad
1 strona +
dwustronne skrzydełko mini na spad*

230x300 mm + 115x300 mm
5 300 PLN
  1 strona +
dwustronne skrzydełko maxi na spad*

230x300 mm + 219x300 mm
6 900 PLN

 * należy doliczyć po 5 mm z każdej strony na spad 

 

I okładka 9 500 PLN
II okładka 4 400 PLN
III okładka   4 100 PLN
IV okładka 5 500 PLN
Pierwsza prawa strona 4 000 PLN
Prawa strona przy wstępie od redakcji 4 500 PLN
Prawa strona przy spisie treści   4 500 PLN
Prawa strona przy spisie reklam   4 500 PLN
Rozkładówka 8-9 strona   8 300 PLN
Rozkładówka   7 600 PLN
Wklejka dwustronna** (sztywna kartka)    9 400 PLN 
Wklejka dwustronna** + skrzydełko mini   11 800 PLN
Wklejka dwustronna** + skrzydełko maxi   12 800 PLN
Wrzutka standard*** do całego nakładu   cena ustalana indywidualnie

**papier kreda 250 gram, rozmiar 230x300 mm
***waga do 70 gram, maks. rozmiar 200x290 mm

RABATY!
Zamówienie cyklu:  2 emisji 5%    3 emisji 10%    4 emisji 15%    5 emisji 20%    6 emisji 30%

Uwagi

1. Podane ceny nie zawierają podatku VAT (23%).
2. Rozmiar reklam podany jest w milimetrach (szerokość x wysokość).
3. W przypadku zamieszczenia kilku reklam w układzie „kartka za kartką” doliczamy do reklamy 10% ceny podstawowej dla danego formatu.
4. Za zamieszczenie ogłoszenia o formacie odbiegającym od standardowego dolicza się 10% ceny podstawowej.
5. Za zamieszczenie ogłoszenia w wybranym przez zamawiającego miejscu dolicza się 10% ceny podstawowej.
6. Cennik reklam jest integralną częścią Regulaminu zamieszczania reklam.

Na wszystkie pytania odpowie:

Monika wstepniak MG 6023

Monika Gawinowicz
manager ds. organizacji i reklamy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kom. +48 601 973 300

Specyfikacja reklam

1. Specyfikacja techniczna przyjmowanych materiałów reklamowych do druku:
• kolorystyka CMYK (w przypadku gdy Reklamodawca dostarczy reklamę z elementami w PANTONE, RGB lub LAB, drukarnia automatycznie ZMIENI kolorystykę na CMYK, na odpowiedzialność Reklamodawcy),
• rozdzielczość 300 dpi,
• pliki w formacie: PDF (rozdzielczość do druku), lub TIF (rozdzielczość 300 dpi), lub EPS (teksty zamienione na krzywe, max 2CS),
• fonty zamienione na krzywe, wyrenderowane lub osadzone poprzez destylację,
• zrastrowanie złożonych wypełnień wektorowych,
• pliki zamknięte, bez warstw.
• w reklamach 1/1 strony - całostronicowych MUSZĄ być uwzględnione spady z każdej strony co najmniej po 5 mm, format netto 230 x 300 mm, do tego trzeba dodać po 5 mm na spad, czyli rozmiar reklamy brutto to 240 x 310 mm,
• reklamy MUSZĄ mieć znaczniki drukarskie „pasery”, które mają znajdować się poza obszarem spadu (mogą dotykać spadów, ale nie mogą na niego wchodzić),
• istotne elementy graficzne (np. loga, teksty) MUSZĄ być odsunięte od linii cięcia minimum o 10 mm.
• maksymalne nafarbienie (TAC lub TIL) nie powinno przekraczać 330%

2. W razie niedostarczenia wydruku próbnego (proof, matchprint, chromalin), wydawnictwo oraz drukarnia NIE PONOSZĄ odpowiedzialności za niezgodność kolorów.

3. Materiały przyjmujemy:
• e-mail
• serwer FTP
• DVD, CD-ROM oraz proofy:

Redakcja Optyki
ul. Walecznych 36 lok. 1
03-916 Warszawa

Na wszystkie pytania odpowie:

Tomek wstepniak 2

Tomasz Kaczyński
sekretarz redakcji
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kom. +48 600 688 437

Regulamin zamieszczania reklam

1. Wszystkie treści redakcyjne znajdują się pod wyłączną kontrolą redaktorów, na podstawie ustawy o Prawie Prasowym (Dziennik Ustaw z 7 lutego 1984 r.). W celu uniknięcia wątpliwości czytelnika co do wiarygodności czasopisma oraz co do sytuacji, w których zachodzi groźba, iż reklama lub specjalne sekcje reklamowe mogą zostać pomylone z niezależnymi treściami redakcyjnymi, redakcja ma obowiązek w jasny sposób zidentyfikować autora lub nazwę firmy w celu wyjaśnienia, kto ponosi odpowiedzialność za zawartość strony. 

2. Redakcja ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia, jeśli ich treść jest niezgodna z interesem lub charakterem magazynu „Optyka”.

3.
Materiały przygotowane do druku wg specyfikacji w formacie cyfrowym powinny być dostarczone Redakcji do dnia wyznaczonego w terminarzu wydawniczym. Brak materiałów do druku oznacza:

• dla pierwszego ogłoszenia rozpoczynającego emisje reklamy brak publikacji oraz obciążenie klienta pełna kwota za zamówiona powierzchnie reklamowa.

• dla kolejnej emisji ogłoszenia zamieszczenie ostatnio publikowanej wersji.

4. Rezerwacja I, II, III i IV okładki oraz rozkładówki nie może być anulowana.

5. Rezygnacja z emisji reklamy lub przerwanie zamówionego cyklu reklam wymaga formy pisemnej i może być dokonana tylko do dnia oznaczonego w terminarzu wydawniczym jako termin składania zamówień na reklamy. W razie rezygnacji klient jest zobowiązany do zwrotu odliczonego wcześniej rabatu. Natomiast rezygnacja po ww. terminie powoduje obciążenie zleceniodawcy pełna kwota wartości zamówienia.

6. Faktury wystawiane są w dniu druku gazety „Optyka”. Należności za ogłoszenie należy uregulować przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku opóźnienia będą naliczane ustawowe odsetki karne oraz zostanie wystawiona faktura wyrównująca odliczony wcześniej rabat.

7. W wyjątkowych sytuacjach Redakcja zastrzega sobie prawo do pobierania należności za reklamę w momencie złożenia zamówienia.

8. Za przygotowanie reklamy ogłoszeniodawcy przez Redakcję pobierane są opłaty. W przypadku wykorzystania reklamy przez ogłoszeniodawców w innych celach niż tylko publikacja w magazynie „Optyka” obowiązuje dopłata za prawa autorskie. Koszt przygotowania reklamy i koszt praw autorskich ustalany jest indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania oraz rodzaju reklamy.

9. W razie niedostarczenia wydruku próbnego (proof, matchprint, chromalin), wydawnictwo oraz drukarnia nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodność kolorów.

Zasady zamieszczania aktualności

Prosta informacja prasowa do „Aktualności”
to krótkie notki prasowe o charakterze informacyjnym, których zadaniem jest powiadomienie odbiorców o jakimś wydarzeniu, usłudze, produkcie.

W dziale „Aktualności” zamieszczamy proste informacje prasowe, które dotyczą aktualnych tematów, takich jak: newsy o produktach, usługach, nowych kolekcjach, planowane imprezy i wydarzenia, kampanie, szkolenia, osiągnięcia, strategie, itp.

Informacja taka powinna zawierać odpowiedź na pytania: co? kto? gdzie? kiedy? jak? dlaczego?
 z jakim skutkiem? Powinna być obiektywna, zwięzła, konkretna, aktualna, przejrzysta i ciekawa.
Prosimy o przesyłanie tekstu wraz z grafiką w wysokiej rozdzielczości 300 dpi (zdjęcie, logo, ilustracja) zapisaną osobno jako plik graficzny (PDF, JPG, TIFF, EPS) bezpośrednio do redaktor naczelnej Magdaleny Lis na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jeśli jest taka potrzeba, redakcja informacje przeredagowuje, dostosowując je do gazety (dostępnego miejsca) i odbiorcy. Podlegają one także korekcie redakcyjnej, tak aby nie było błędów ortograficznych
i stylistycznych.  

Informacji prasowych redakcja nie odsyła do akceptacji / autoryzacji. Krótkie informacje prasowe
nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83), artykuł 4 ustęp 4.

Na wszystkie pytania odpowie:

 Magda wstepniak

Magdalena Lis
Redaktor Naczelna
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 533 317 161